החברה למפעלי כלכלה הינה מלכ"ר שיעודו מתן שרותי תרבות הפנאי ורווחה לעובדי המדינה ולגימלאיו.
כתובת: החשמונאים 90 תל אביב ת.ד 20174
טלפון: 02-6465000